Energetické projekty

Projekty energetických úspor v průmyslu

Každoročně stoupající spotřeba energií a také nákladů spojených s užitím energie pro výrobní, technologické a základní potřeby průmyslových podniků, to je oblast, která se dnes dostává na horní příčky zájmu. Naše společnost se aktivně podílí na přípravě a realizaci projektů, které umožní snížení spotřeby energií a paliv a celkové zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků. 

Orientujeme se především na tyto oblasti:

  • Energetické audity, energetické poradenství
  • Implementace energetického managementu
  • Návrh a realizace energeticky úsporných opatření
  • Dlouhodobá péče o energetické hospodářství
  • Dotační programy, získávání dotačních prostředků
  • Pomoc při zajištění financování a poskytování speciálních služeb v energetickém odvětví
  • Výběr dodavatele energie pro zákázníka