Engineering

Realizujeme komplexní péči o váš projekt, od jeho vzniku až po jeho dokončení. V této oblasti zajišťujeme veškeré administrativní činnosti a celý záměr řešíme komplexně. Tato služba zahrnuje řadu odborných profesí, bez kterých nelze žádnou stavbu zvládnout a má několik fází.

Přípravná fáze

 • Definice základních cílů
 • Vstupní podklady pro stavební a technologickou dokumentaci 
 • Vypracování studií a posudků (hluková, světelná nebo rozptylová studie, odborné posudky specialistů apod.)
 • Vypracovaní dokumentace pro stavební povolení a vyjádření všech zainteresovaných odborů a osob
 • Vyřízení územního souhlasu, územního řízení a stavebního povolení
 • Vypracování rozpočtů stavby a také dokumentace pro výběr dodavatele
 • Hodnocení nabídek (jedno-kriteriální, multi-kriteriální, dle podmínek zákona apod.), včetně vypracování odborných posudků pro speciální obory
 • Příprava smluvního vztahu a poradenství v této oblasti

Realizační fáze

 • Technický dozor investora, autorský dozor
 • Koordinace více dodavatelů
 • Dohled nad prováděním prací jako jsou povinné revize, kontroly atd.