Inženýrská činnost

Náš tým je sestaven z odborníků, kteří mají všechny předpoklady vést naše projekty, s cílem uspokojit zákazníka a zaručit vysokou kvalitu realizace. Dokážeme dobrý nápad vést od jeho zrodu až po realizaci a uvedení do provozu.

Realizujeme komplexní péči o váš projekt, od jeho vzniku až po jeho dokončení. V této oblasti zajišťujeme veškeré administrativní činnosti a celý záměr řešíme komplexně. Tato služba zahrnuje řadu odborných profesí, bez kterých nelze žádnou stavbu zvládnout a má několik fází.

Přípravná fáze

  • Definice základních cílů
  • Vstupní podklady pro stavební a technologickou dokumentaci
  • Vypracování studií a posudků (hluková, světelná nebo rozptylová studie, odborné posudky specialistů apod.)
  • Vypracovaní dokumentace pro stavební povolení a vyjádření všech zainteresovaných odborů a osob
  • Vyřízení územního souhlasu, územního řízení a stavebního povolení
  • Vypracování rozpočtů stavby a také dokumentace pro výběr dodavatele
  • Hodnocení nabídek (jedno-kriteriální, multi-kriteriální, dle podmínek zákona apod.), včetně vypracování odborných posudků pro speciální obory
  • Příprava smluvního vztahu a poradenství v této oblasti

Realizační fáze

  • Technický dozor investora, autorský dozor
  • Koordinace více dodavatelů

Děláte výběrové řízení?

Provádíme komplexní realizaci souborů technických zařízení budov, včetně před projektové přípravy, záručního i pozáručního servisu.